Gabienne Black od Stříbrné rozhledny

12.09.2015 11:11

Dnešním dnem, kdy Gábina zvládla Zkoušky z norování se stává novou, nejmladší chovnou fenou v naší CHS. Máme radost, že Geila i Gábina zdědily vlohové pracovní nadání po své mamince a budou dále výborně  pokračovat na poli pracovním.